Kiezen én delen

Kiezen geeft richting, delen geeft momentum.

Kiezen

Wie succesvol wil zijn moet scherpe keuzes durven maken. Maar in een instabiele, complexe wereld kan het knap lastig zijn om te duiden waar je staat en wat je opties zijn. Ik help bedrijven en organisaties zich te oriënteren in de wereld zoals die zich ontvouwt. Als je weet wat mensen beweegt en waar je zelf goed in bent ontdek je hoe je het verschil kunt maken.

Delen

Kiezen heeft pas zin als je ook kunt delen. Dat wil zeggen: als je mensen betrekt, als je hen deelgenoot maakt, als je ze meeneemt in de gekozen richting. Alleen dan ontstaat momentum. Ik help (management) teams bij het ontwikkelen van een aansprekend verhaal dat richting geeft en momentum creëert. Een verhaal dat mensen uitnodigt om mee te doen en mee te schrijven aan het volgende hoofdstuk.